امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آن‌چه که کیفیت بازتولید آثار شما در رسانه‌های چاپی و دیجیتال را تعیین می‌کند، نحوه مستندنگاری است. مستندنگاری تصویری غالبا تنها نمونه‌ای است که مدیران هنری گالری‌ها، هیات داوران مسابقات، و منتقدان هنری از آثار شما می‌بینند، و مستندنگاری دقیق می‌تواند بخت شما برای گرفتن بودجه، قبولی در نمایشگاه‌ها، و پذیرش در مراکز آموزشی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امروزه فروشگاههای آنلاین نقش زیادی در فروش کالا بازی میکنند. پایین بودن هزینهها، گستردگی کالاها، ارسال رایگان، و موارد دیگر به این فروشگاهها اجازه میدهد تا در مقایسه با فروشگاههای سنتی تجربه خرید بهتری برای مشتری فراهم کنند. با این حال عدم دسترسی خریدار به کالا محدودیت بزرگی است که نباید نادیده گرفته شود.

فکر کنید برای پیادهروی به یکی از خیابانهای اصلی شهر رفتهاید. ویترین مغازهها یکی یکی از مقابل چشمهای شما عبور میکنند. ناگهان اجناس موجود در یکی از این ویترینها توجهاتان را جلب میکند و تصمیم میگیرید داخل مغازه بروید. به محض اینکه وارد مغازه میشوید تمامی اجناس آن در دسترس شما است؛ میتوانید آنها را از زوایای مختلف ببینید، به آنها دست بزنید و حتی در صورت تمایل امتحان کنید.

©2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به کانون کبود می باشد.