عکاسی برای فروشگاه‌های آنلاین

امروزه فروشگاههای آنلاین نقش زیادی در فروش کالا بازی میکنند. پایین بودن هزینهها، گستردگی کالاها، ارسال رایگان، و موارد دیگر به این فروشگاهها اجازه میدهد تا در مقایسه با فروشگاههای سنتی تجربه خرید بهتری برای مشتری فراهم کنند. با این حال عدم دسترسی خریدار به کالا محدودیت بزرگی است که نباید نادیده گرفته شود.

فکر کنید برای پیادهروی به یکی از خیابانهای اصلی شهر رفتهاید. ویترین مغازهها یکی یکی از مقابل چشمهای شما عبور میکنند. ناگهان اجناس موجود در یکی از این ویترینها توجهاتان را جلب میکند و تصمیم میگیرید داخل مغازه بروید. به محض اینکه وارد مغازه میشوید تمامی اجناس آن در دسترس شما است؛ میتوانید آنها را از زوایای مختلف ببینید، به آنها دست بزنید و حتی در صورت تمایل امتحان کنید.

حالا فرض کنید به جای پیادهروی در یکی از خیابانهای اصلی شهر در اینترنت پرسه میزنید. شما میتوانید با یک جستوجوی ساده دهها فروشگاه آنلاین پیدا کنید. اما اطلاعاتی که به شما میرسد صرفا به همان چیزی که از طریق نمایشگر رایانه منتقل میشود محدود میشود.

منطقی بسیار ساده حکم میکند که تصاویر بد برابر است با فروش بد و کاهش سود فروشگاه آنلاین.

تحقیقات اخیر نشان میدهد که بیش از ۷۵٪ خریداران آنلاین برای کیفیت عکسهای فروشگاههای آنلاین اهمیت زیادی قائل اند. اکثر آنها عقیده دارند که یک عکس به مراتب گویاتر از صدها کلمه است.

«راستش اگر عکس محصول را نبینم، تصمیم گرفتن برایم خیلی سخت و پیچیده میشود.»

بسیاری از خریداران میگویند که دیدن کالا باعث میشود تا تصمیمات بهتری حین خرید بگیرند و در مجموع از خرید خود راضیتر باشند. برای خریدارانی که نمیتوانند کالاهای گوناگون موجود در فروشگاههای آنلاین را از نزدیک ببینند، عکسهای فروشگاههای آنلاین نقشی تعیینکننده در فرایند خرید ایفا میکند.

البته شکی نیست که تصمیمات خریداران به تنها عکسهای فروشگاههای آنلاین خلاصه نمیشود؛ شیوه قیمتگذاری، ارسال رایگان اجناس، و مطالعه و آگاهی از نظرات دیگرانی که جنس مشخصی را خریدهاند هم نقش مهمی در ایجاد انگیزه ایفا میکند. اما چیزی پیش از این موارد توجه مراجعهکنندگان به فروشگاههای آنلاین را جلب میکند عکس محصولاتی است که در آنها به فروش میرسد؛ بر اساس تحقیقات انجام شده، تقریبا ۸۰٪ خریداران انتظار دارند که فروشگاههای آنلاین حاوی عکسهای کالا نیز باشند.

اما چه مسائلی در تهیه عکس برای فروشگاههای آنلاین مطرح است؟

حدود ۶۵٪ خریداران آنلاین میگویند که ارائه عکس از زوایای مختلف کمک بزرگی به انتخاب نهایی آنها میکند. از طرف دیگر بیش از نیمی از آنها عقیده دارند که عکسهایی که از فواصل نزدیک و دور گرفته شده است در جلب نظرشان تاثیر مثبتی دارد. ۳۰٪ هم به اهمیت مشخص بودن جزئیات در عکسها اشاره میکنند.

«من اصولا ترجیح میدهم که جنس را از نزدیک ببینم. اما هر چه کیفیت عکاسی فروشگاه آنلاین بالاتر باشد، نظرم بیشتر جلب میشود. دلیلش هم این است که میتوانم دقیقا ببینم که دارند چه جنسی به من میفروشند.»

یکی از آمارهای جالبی که در ارتباط با فروشگاههای آنلاین وجود دارد این است که چیزی حدود ۲۲٪ کالاهای مرجوعی به این دلیل که «با عکس موجود در وبسایت تفاوت دارد» بازگردانده شدهاند.

همه ما از دیدن عکسهایی که هدفشان نشان دادن کالایی خاص در جریان زندگی است لذت میبریم، ولی نباید فراموش کرد که نمایش دقیق کالا به شما کمک میکند تا نارضایتی مشتریان را کاهش دهید، و از این راه در وقت و هزینه خود صرفهجویی کنید. معیارهای هنری به کنار، عکاسی برای فروشگاه آنلاین باید با نور مناسب انجام شود و اجناس فروشگاه را به وضوح نشان دهد.

حالا که با اهمیت عکاسی برای فروشگاه آنلاین آشنا شدهاید، و دید خوبی هم نسبت به کیفیت لارم برای انجام این کار پیدا کردهاید، شاید بهتر باشد که کار خود را به عکاسان حرفهای بسپارید. نگرانی اصلی خیلی از گردانندگان فروشگاههای آنلاین هزینه کار با عکاسان حرفهای است. به همین خاطر کانون عکاسی صنعتی کبود با هدف کاهش هزینههای عکاسی برای فروشگاههای آنلاین بستههای جذابی برای همکاری با این فروشگاهها تدارک دیده است.

کانون عکاسی صنعتی کبود آماده است تا با دادن مشاوره و معرفی این بستهها زمینه همکاری با فروشگاههای آنلاین را فراهم کند، و در مسیر موفقیت همراه شما باشد.  

©2019 کلیه حقوق این سایت متعلق به کانون کبود می باشد.